چاقی – چند کیلوبیش از حد

از هر سه نفر در اتحادیه اروپا یک نفر بیش از حد وزن دارد. بنابر این چاقی یکی از شایع ترین بیماری ها است.چند کیلو ګرام بیش از حد می تواند بعد از سالها عواقب جدی داشته باشد. مثلا دیابت نوع دوم، فشار خون بالا، بیماری های عروقی،یا بیماری های مفصلی،بیماری های کبدی، سرطان و سکته مغزی -چاقی منجر به بسیاری از بیماری جدی و فوریت های پزشکی می شود.آنها بیشتر در سالهای اخیر زندګی رخ میدهند، اغلب از دوره بازنشستګی بی دغدغه جلوګیری میکند.

وزن نورمال

همه مردم مثل هم نیستند،به همین دلیل وزن ایده ال به عنوان یک عدد دقیق محاسبه نمی شود،بلکه به عنوان محدوده ای بین دو مقدار محاسبه میشود.

شاخص توده بدنی

شاخص توده بدنی ( بادی ماس اندیکس) رابطه مستقیمی بین قدو وزن بر قرار می کند و آنرا به راحتی میتوان حساب کرد.

تقیسم بر(قد بر حسب متر) ضرب (قد بر حسب متر )(وزن بر حسب کیلو ګرام)

فردی که ۲ متر قد دارد و ۱۰۰ کیلو ګرام وزن دارد بادی ماس اندیکس را به صورت ذیل محاسبه میکنیم.

۱۰۰×(۲٫۰×۲٫۰)= ۲۵

همچنین ماشین حساب های انلاین متعددی وجود دارد که میتوان از انها برای تعین وزن بدن و محاسبه شاخص توده بدنی کودکان و بزګسالان استفاده کرد.Body Mass Index für Kinder und Erwachsenen(bmi-rechner.at)

شاخص توده بدنی من به چه معنا است

شاخص توده بدنیدسته بندی
۱۸٫۵۰کمبود وزن
۱۸٫۵۰ -۲۴٫۹۹٪وزن نورمال
۲۵٫۰۰ -۲۹٫۹۹٪اضافه وزن
۳۰٫۰۰ – ۳۴٫۹۹٪اضافه وزن شدید (چاقی درجه ۱)
۳۵٫۰۰ – ۳۹٫۹۹٪چاقی درجه دو
بیش از ۴۰٫۰۰چاقی درجه سه
جدول : شاخص توده بدنی در افراد ۱۹ سال و بزګسالان

مدل های وجود داردکه درآن ها شاخص توده بدنی در زنان متفاوت ارزیابی میشود، مقادیر حدی یک شمارنده به سمت پایین حرکت میکنند ،این بدان معنی است که وزن طبیعی زنان بین۱۷٫۵۰ تا ۲۳٫۹۹ است.

دلیل این تبدیل: مردان به طور کلی عضله بیشتر وچربی کمتری نسبت به زنان دارند این شرایط درین مدل در نظر ګرفته شده است.

انتقاد از شاخص توده بدنی

شاخص توده بدنی این نکته را در نظر نمی ګیرد که افراد هم قد میتوانند قدهای متفاوتی داشته باشند. برخی ز افراد از نظر ساختار استخوانی پهن تر وعمیق تر هستند، برخی دیګر لاغر تر هستند ،شاخص توده بدنی اینرا در نظر نمی ګیرند، حتی ورزشکاران با عملکرد بالا با در صد عضلاتی بسیار بالا به عنوان اضافه وزن شناخته می شوند ، حتی اګر در صد چربی مربوطه در محدود بهینه باشد.

در صد چربی بدن تصویر دقیق تری میدهد

اندازه ګیری چربی بدن نتایج دقیق تری نسبت به شاخص توده بدنی ارایه میدهد ،اندازه ګیری تعین میکند چند در صد از بدن از چربی تشکیل شده است. این اندازه ګیری را میتوان با دستګاه های اندازه ګیری چربی بدن در قسمت های خاص از بدن یا به صورت الیکترونیکی با استفاده از ترازو شخصی با عملکرد چربی بدن یا برخی از ساعت های ورزشی انجام داد.

در صد چربی بدن در زنان:

عمرچربی بدن کمچربی بدن نورمالچربی بدن زیادچربی بدن خیلی زیاد
۲ – ۳۹ ۲۱٪ کم ۲۱٫۰ -۳۲٫۹۹٪ ۳۳٫۰ -۳۸٫۹۹٪بیشتر از٪ ۳۹٫۰
۴۰ – ۵۹ ۲۳٪ کم ۲۳٫۰ -۳۳٫۹۹٪ ۳۴٫۰ – ۳۹٫۹۹٪بیشتر از ٪ ۴۰٫۰
۶۰ – ۲۴٪ کم ۲۴٫۰ – ۳۵٫۹۹٪ ۳۶٫۰ – ۴۱٫۹۹٪بیشتر از ٪۴۲٫۰
چربی بدن در خانمها از ۱۹ سال

در صد چربی بدن در آقایان:

عمرچربی بدن -کم چربی بدن- نورمال چربی بدن -زیاد چربی بدن – خیلی زیاد
۲۰ – ۳۹ ۸٫۰٪ کم ۸٫۰ – ۱۹٫۹۹٪ ۲۰٫۰ – ۲۴٫۹۹٪بیشتر از ٪ ۲۵٬۰
۴۰ – ۵۴ ٪ ۱۱٬۰ کم ۱۱٬۰ – ۲۱٬۹۹٪ ۲۲٬۰ – ۲۷٫۹۹٪بیشتر از ٪ ۲۸٫۰
۶۰ – ٪ ۱۳٫۰ کم ۱۳٫۰ -۲۴٫۹۹٪ ۲۵٫۰ -۲۹٬۹۹٪بیشتر از ٪ ۳۰٫۰
چربی بدن در آقایان از ۱۹ سال

بدن انسان به چربی نیاز دارد

از جدول مشخص است : که به همان اندازه که محتوای چربی بالا ممکن است ناسالم باشد. بدون چربی هم امکان پذیر نیست، بدن مابرای زنده ماندن به حداقل مقدار چربی نیاز دارد، آیده ال های لاغری اغراق امیز با محدودیت های وزنی ناسالم هستند ، در موارد شدید، کمبود وزن تهدید کننده است ونیاز به مراقبت فوری پزشکی دارد، در برخی موارد مشکلات روانی وجود دارد نیاز به حمایت حرفه یی دارد.