GEMMA سلامت را ایجاد می کند

GEMMA مخفف معلومات صحی برای مهاجرین در اتریش میباشد، افرادی که در سال های اخیر به اتریش نقل مکان کرده اندبیشتر احساس بیماری میکنند، از بیماری های خاص رنج میبرند و دسترسی به اطلاعات پزشکی برایشان مشکل است، این برای توضیح ، تشخیص ها و همچنین رسیدگی به روش های نجات یا موارد اضطراری صدق میکند. وقتی صحبت از مسائل پیشگیری و سبک زندگی به میان می آید، فقدان دانش درهمه بخش های جمعیت وجود دارد . صلاحیت پزشکی مشخص برای افراد که روی ده سال در اتریش ساکن شده اند.

GEMMA یک پروژه یی دیجیتالی است

GEMMA اطلاعات خودرا در جایی که مردم در سال ۲۰۲۳ به دنبال آن هستند ارائه میدهد: در کانال های دیجیتالی، این شامل پیشنهادات کلاسیک در شبکه جهانی وب تا کانال های رسانه های اجتماعی در تلفن های هوشمند است، به عنوان یک پروژه کاملآ دیجیتالی، GEMMA برای اطلاعات متخصص پزشکی از پزشکان -به پنج زبان پروژه المانی ،اوکراینی، عربی، ترکی و دری / فارسی تکیه دارد. فرض پروژه : حتی افراد که مهارت های زبانی خوبی دارند بااصطلاحات پزشکی و الزامات اداری متعددی که از زبان به همان اندازه خاص استفاده می کنند.دست و پنجه نرم می کنند به دلایل میانجیگری بین فرهنگ بهتر GEMMA به پزشکان متکی است که با فرهنگ مبدأ گروهای مهاجر مرتبط هستند.

GEMMA اطلاعات ملموس و معتبری را ارائه میدهد

دارو در مواقع اضطراری

این بخش شامل راهنمای های انلاین ،کمک های اولیه (سکته مغزی،حمله قلبی،احیاء ،شوک) وهمچنین نحوه اطلاع رسانی صحیح به خدمات اورژانس است .قانون فست (چهره،بازوها،گفتار ، زمان) برای تشخیص سکته مغزی به همان اندازه مهم است که انتقال داده های مربوطه به مراکز عادی نجات المانی زبان ، هدف این بلوک انتقال اطلاعات مربوطه به شرایط اضطراری است.

مهمترین بیماری ها

فشار خون بالا، چاقی ، دیابت (نوع دوم) و استعمال دخانیات جمله علل اصلی بیماری های جدی در دوران پیری (حمله قلبی ، سکته مغزی ، و همچنین برخی سرطان ها) هستند.ویدوهای کوتاه در مورد پیامد ها و راهبرد های اجتنابی برای پیشگیری از بیماری های مرتبط با سبک زندگی در همه زبان های پروژه بحث میکنند، این طیف از توضیحات ساده تصاویر بالینی تا بهینه سازی تغذیه غذاهای رایج از فرهنگ دیگر را شامل میشود.

سلامت کودک

اساس سبک زندگی اشتباه و بیماری های توصیف شده در سال های اول زندگی نهفته است . تغذیه، ورزش ، و مدیریت آگاهانه شکل بدن بعدأ آگاهی از سلامت ،علاوه بر این مراقبت های پزشکی از کودکان و اگاهی از الگوهای کلاسیک بیماری در سال های اول نیز موضوع اطلاعاتی است که ارائه میشود.

بیماری های روانی و اختلالات پس از سانحه

نسبت افراد مبتلا به مشکلات روانی – از افسردگی گرفته تا اختلال، استرس پس از سانحه در نتیجه جنگ – زیاد است، برخلاف سایر تخصص های پزشکی ،دسترسی تا حد زیاد رایگان از طریق بیمه درمانی دشوار است.دراین زمینه، GEMMA بر شبکه سازی با خدمات و موسسات پشتیبانی موجود متکی است.

GEMMA یک پروژه است

GEMMA بر منابع موجود و ارتباط دیجیتالی مهارت ها متکی است. از یک طرف این پروژه با مؤسسات پزشکی و اجتماعی -پزشکی موجود همکاری میکند و در شبکه های فعال با انجمن ها و مؤسسات مهاجران و اتریشی هایی جدید مشارکت میکند. کارگاه ها،مشاوره ها ، و قالب های چت ناشناس (برای موضوعات پزشکی حساس روان شناختی و فرهنگی) نیز ارائه میشود. GEMMA نسبت به ادیان کاملآ بی طرف است و هیچ جهت سیاسی را نمایندهگی نمکند.

تیم GEMMA توسط دکتر بر جسته با سابقه کار ، داکتر لودویگ کاسپر، که اساس این مفهوم را توصیه داد. او به عنوان مدیر سابق پزشکی پلتفرم اطلاعات پزشکی netdoktor.at از مزایای اطلاعات دیجیتالی در بخش پزشکی اگاه است. هدف پروژه در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ با پنج کارمند اضافی به پنج زبان پروژه و یک تیم آزاد از داوطلبان اکادمی بهداشت اتریش محقق خواهد شد. اقتصاددان مشهور سلامت ماریا حفمارخر-حولز حکر مسؤل پشتیبانی علمی و مستند سازی است،با مطالعه آن بر روی ادراک ذهنی سلامتی مهاجران اتریش ، این یک مبنای علمی اساسی برای این دارد جهت پروژه تحویل داده شد.

هدف پروژه

  • ویدیو های تخصصی به پنج زبان
  • یک پلتفرم مرکزی برای پیشنهادات پزشکی خارجی زبان
  • اطلاعات جامع پزشکی
  • حدود ۵۰ رویداد اطلاعاتی
  • پورتال دانش پزشکی برای زندگی روزمره به پنج زبان
  • ایجاد و صلاحیت پزشکی در میان مهاجران و اتریشی ها نو

انجمن اکادمی سلامت اتریش با مجموعه متخصصان خود پشت GEMMA قرار دارند و از طریق نماینده گان خود ورودی های ضروری را برای اجرائ موفقیت امیز بر نامه ریزی شده ارائه میدهد.

برای دریافت کارگاه های آموزشی در زمینه های ذکر شده در بالا با GEMMA تماس بگیرید. offic@gemma-aha.at