اورژانس پزشکی

اورژانس پزشکی یک رویداد ناګهانی است که تهدید حاد برای سلامت یا زندګی یک نفر است،اسیب یا بیماری عملکرد های حیاتی ان فرد را تهدید میکند، اینها تنفس، عملکرد قلبی عروقی یا مغزی هستند،در صورت اورژانس پزشکی ، در اتریش ۱۴۴ را شماره ګیری کنید،در تمام شبکه ها و از همه تلفون ها حتی تلفون های همراه بدون سیمکارت کارمیکند، هنګام تماس با ۱۴۴ ،اطلاعات زیر باید در دسترس باشد -در صورت امکان به زبان المانی:

  • آدرس حادثه(جزییات دقیق طبقه، و اپارتمان یک خانه)
  • نوع حادثه -چه اتفاقی افتاده است؟
  • آیا بیمار هوشیار است
  • آیا بیمار قابل نزدیک شدن است و قادر به پاسخګویی معنادار است؟
  • آیا بیمار نفس می کشد
  • آیا ضربان قلب قابل تشخیص است
  • اطلاعات اضافی مانند بیماری های قلبی ، یا شرایط خاص پزشکی(الرژی وغیره)

انواع مختلف شرایط اضطراری

  • تصادف
  • رویداد حاد پزشکی (سکته قلبی، سکته مغزی، از دست دادن هوشیاری)
  • بلا های طبیعی( برف (بهمن)، صاعقه ،رانش ګل(سیلاب ها) )

چه زمانی اورژانس حاد وجود ندارد

بیماری های دراز مدت فقط در صورتی اورژانس هستند ،که پیشرفت آن منجر به یک پشرفت حیا تی برای سلامت شود، برای مثال تب به سرعت درحال افزایش بیش از ۴۰ درجه، شماره اورژانس ۱۴۴ نباید برای روشن ساختن علایم یا به عنوان یک نقطه اطلاعت پزشکی استفاده شود. درین موارد توصیه میشود با شماره تلفون ۱۴۵۰ سلامت تماس بګیرید، کارکنان آموزش دیده پزشکی نیز در صورت لزوم و در صورت بروز بیماری های خطرناک شمارا به ۱۴۴ ارجاع می کنند.

کمک های اولیه در محل

از زمان ارزشمند تا رسیدن امبولانس می توان برای اقدامات امدادی مهم استفاده کرد، در مواقع اضطراری ، نقاط زیر باید مراعات شود،

۱ : حفاظت از خود و ایمن سازی محل حادثه

۲ : بر قراری تماس اضطرار ی

۳ : کمک های اولیه برای بیمار یا بیماران

موارد زیر برای همه اقدامات امداد اعمال می شود: محافظت از خود قبل از اقدامات نجات است، باید تضمین شود، که نزدیک شدن به فرد یا افراد آسیب دیده ایمن است، این امر از جمله در تصادفات رانندهګی دشوار است، ممکن است خطر آتش سوزی یا انفجار وجود داشته باشد،محافظت از خود شامل ایمن سازی محل حادثه نیز می شود. باید اطمنان حاصل شود که وسایل نقلیه بعدی باعث تصادفات بعد ی نمیشوند، مقاله کمک های اولیه درصورت بروز حادثه نحوه بر خود با قربانیان را تا رسیدن نیرو های امدادی توضیح میدهد

کمک های اولیه در صورت بروز حوادث

احیای مجدد

سکته مغزی را به درستی تشخیص دهید

کمک های اولیه در صورت بروز حوادث