احیاء مجدد

این موضوع ترسناک است،اګر کسی دیګر ضربان قلب نداشت چه باید کرد؟ اصولا هر کمک بهتر از عدم کمک است، اګر ضربان قلب وجود نداشته باشد، اقدامات احیاء انجام نمی شود .مرګ فرد تقریبأ قطعی است، وقتی قلب از تپش باز می ایستد باید عجله کنید تنها پس از دو دقیقه بدون اکسیجن ، اولین مناطق مغز شروع به مردن می کنند، هر چه زمان بدون اکسیجن طولانی تر باشد، به طور غیر قابل بر ګشت بدتر میشود.

احیاء با دفیبریلاتور

آنهارا میتوان در بسیاری از مکان ها و ساختمان های عمومی یافت :دفیبریلاتورها آنها احتمال یک احیای موفق را افزایش میدهند، دفیبریلاتورها (به اختصار دیفیس) دستګاه های با دو تماس بدنه هستند، که برای شروع مجدد ضربان قلب با استفاده از پالس های جریان قوی در نظر ګرفته شده اند و دستګاه های مدرن دستورالعمل های صوتی کنترول شده برای کاربر دارند، بنابر این آنها خود توضیحی استند. بالاتنه فرد باید آزاد شود ،این دو تماس در ناحیه قفسه سینه متوقف میشوند اګر هیچ فردی با فرد مورد نظر تماس فزیکی نداشته باشد ضربه الکترونیکی ممکن رخ دهد.

احیا با ماساژ قلبی

ماساژقلبی تضمین می کند ګردش خون تا رسیدن اورژانس حفظ میشود، سطح اکسیژن خون کاهش میابد ، اما برای چند دقیقه به اندازه کافی بالا می ماند. توصیه یی که قبلا رایج بود – برای انجام همزمان احیاء دهان به دهان ، امروزه دیګر کاربرد ندارد، خطر ابتلا به ماساژ قلبی بسیار زیاد است.

  • فرد مبتلا باید به پشت دراز بکشد، در حالت ایده حال روی یک سطح سخت(ماساژ قلبی در تختخواب دشوار تراست ،زیرا تشک قسمتی از ماساژ قلبی را بالشتک می کند)
  • زانو فرد کمک کننده نزدیک بالاتنه مریض باشد
  • دست پیشروی (معمولا دست راست درناحیه) با پاشنه دست روی استخوان سینه قرار می ګیرد، دست دیګر برای تقویت روی ان قرار میګیرد ، با هر دو دست فشار کشیده شده اند.
  • ما ساژ قلبی بایدبسیار محکم انجام شود، فشار باید به حدی باشد که قفسه سینه پنج تا ده سانتی متر به پایین فشار بیاورد.
  • حدود ۱۰۰ فشار در دو دقیقه بهینه است، برای نشاندادن
  • ما ساژ قلب بسیار سخت است، افرادزیاد لازم است ،تا بعد از یک یا دو دقیقه عوض ګردند
  • از صدمات نترسید : انجام صحیح ماساژقلبی متواند منجر به شکستګی دنده شود ، جایګزین -بدون ماساژ تقریبا همیشه معنای مرګ است.