حرکت به عنوان دارو

ورزش یک دارو یی پیشګیری است،فعالیت بدنی منظم باعث پیشرفت های زیادی میشود، اصول زیر باید رعایت شود.

 • دقیقه در هفته به راحتی: زمان ورزش هفتګی باید بیش از ۲٫۵ ساعت یا ۱۵۰ دقیقه ، اګر هیچ ورزش واقعی انجام نمی شود . این نوع ورزش شامل پیاده روی سریعتر ،بالا رفتن از پله ها و تمام فعالیت های دیګری است که باعث تنګی نفس شما نمی شود،برای مثال دو چرخه سواری اهسته، مراحل حرکت فردی بایدبیش از ۱۵ دقیقه در هربار طول بکشد.
 • یا ۷۵ دقیقه در هفته تلاش: از طرف دیګر ۷۵ دقیقه ورزش اجباری، یعنی سریعتر نیز امکان پذیر است، این شامل دویدن با هر نوع تمرین استقامتی است، درینجا نیز حداقل مدت زمان هر بار ۱۵ دقیقه توصیه میشود.
 • حد اقل دو بار در هفته: فعالیت ورزشی باید حداقل در دو روز از هفت روز هفته انجام شود.
 • ورزش مناسب: الزامات بدنی اولیه انتخاب نوع ورزش را تعین میکند، به عنوان مثال ، اګربا زانو های خود مشکل دارید نباید بدوید، شنا یا دوچرخه سواری جایګزین خوبی هستند، اګر به بدن خود ګوش دهید به سرعت فعالیت هایی را پیداخواهید کرد که میتوانند بدون عوارض جانبی انجام شوند.

اثرات ثابت شده یی ورزش

اثرات مثبت ورزش از نظر پزشکی ثابت شده است.

 • وزن کاهش میابد
 • فشار خون پایین می آید
 • سطح قند خون کاهش میابد
 • سطح کلسترول کاهش میابد
 • خطر کلسیفیکاسیون عروقی کاهش میابد
 • این امر خطر حمله قلبی راکاهش میدهد
 • این امر خطر سکته مغزی را کاهش میدهد
 • تمایل به افسردګی کاهش میابد
 • تمایل به ابتلا به سرطان کاهش میابد