GEMMA

Медична компетентність для мігрантів / Австрія

Найважливішою основою для повноцінного життя є здоров’я. GEMMA – Проект Австрійської академії здоров’я, який надає компетентність у сфері здоров’я п’ятьма мовами.

Deutsch

Arabisch

Dari/Farsi

Ukrainisch

Türkisch